PERATURAN DAN TATATERTIB PERATURAN DAN TATATERTIB

 

  1. Berpakaian kemas, bersih dan sesuai dengan persekitaran perpustakaan.
  2. Berkelakuan sopan dan tertib.
  3. Memelihara keharmonian antara pengguna dan petugas perpustakaan.
  4. Meletak bahan bacaan yang telah digunakan di tempat asal atau di atas troli yang disediakan.
  5. memelihara bahan bacaan dengan tidak mengoyak, memotong, menconteng dan merosakkan mana-mana bahagian bahan bacaan tersebut.
  6. Pelawat luar perlu melapor diri di kaunter perpustakaan.
  7. Beg hendaklah disimpan di tempat yang disediakan.
  8. Penggunaan kemudahan fotokopi  hendaklah mendapat kebenaran perpustakaan dan pengguna perlu membawa kertas sendiri
  9. Mengguna  kemudahan komputer dan internet secara beretika dan berhemah.