KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN

 

Ruang Bacaan

Perpustakaan dapat menampung anggaran 100 pembaca dalam satu masa.

 

Salinan Fotokopi

Kemudahan ini disediakan di bilik kerja kakitangan perpustakaan.

 

Pigeon Holes

Pigeon holes disediakan di dalam  perpustakaan.

 

WEB OPAC (Katalog Perpustakaan)

Pengguna boleh membuat pencarian bahan rujukan umum yang terdapat di perpustakaan.

 

Bilik Sumber Media

Menyediakan kemudahan alat pandang dengar seperti tv, pemain kaset video/CD/VCD/DVD.